Αριστeα Παπαλεξaνδρου

Αριστέα Παπαλεξάνδρου – Aristea Papaleksandrou urodziła się w 1970 w Hamburgu. Studiowała w Akademii Muzycznej a następnie Nowogrecką Filologię Średniowieczną. Zajmuje się też zajmuje się badaniami nad krytyką powojennej poezji greckiej. Wykłada Historię Literatury w Fundacji Petrou Charis przy Akademii Atenskiej. Debiutowała w 1997 na łamach dwumiesięcznika Γράμματα και Τέχνες. Jest autorką 5 tomów poetyckich i lauretką prestiżowej nagrody Akademii Ateńskiej Fundacjii Petrou Charis za tom „«Μας προσπερνά» (Εκδόσεις Κέδρος, 2015).

Mija nas”,  “Μας προσπερνά”, Κέδρος (2015)
Υπογείως, Τυπωθήτω (2012)
“Ωδικά πτηνά”, Τυπωθήτω (2008)
“Άλλοτε αλλού”, Νεφέλη (2004)
“Δύο όνειρα πριν”, Μανδραγόρας (2000)
“Νυχτερινή βιβλιοθήκη”, 2021

◊ Wiersze z tomu Ωδικά πτηνά
http://www.poeticanet.com/songbirds-a-51.html

◊ Piosenka Michalisa Kalogeraki do wiersza “Υπογείως
https://www.youtube.com/watch?v=aqWk2yXbQtY&feature=youtu.be

◊ Aristea Papaleksandrou czyta swoje wiersze
https://www.youtube.com/watch?v=NTnzoxbBtzc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *