Liczba mnoga

 

Kiki Dimoula

Liczba mnoga


Miłość,
nazwa, rzeczownik,
bardzo rzeczowy,
liczby pojedynczej,
rodzaju ani żeńskiego ani męskiego,
rodzaju bezbronnego
Liczba mnoga
bezbronne miłości.

Trwoga,
nazwa, rzeczownik,
na początku liczba pojedyncza
później mnoga:
trwogi.
Trwogi
od tej chwili o wszystko.

Pamięć,
nazwa główna smutków,
liczby pojedynczej,
tylko liczby pojedynczej
i nieodmienna.
Pamięć, pamięć, pamięć.

Noc,
nazwa, rzeczownik,
rodzaju żeńskiego
liczby pojedynczej.
Liczba mnoga
noce.
Noce, od tej chwili noce.

z tomu:„Trochość świata", 1971, tłum.:Leszek Paul