Akt we wnętrzu pokoju

Maria Laina

Akt we wnętrzu pokoju

Między małymi
i wielkimi słowami
biała linia się waha
prosta i zastygła
oddycha.
Drobne nici światła
łagodnie toczą cię we mnie
słowa moje kryją twoje oczy
proste i zastygłe;
między czerwienią i bielą
oddychasz.

z tomu: „Zmiana miejsca”, 1972, tłum.: Leszek Paul