Fotografia 1948

 

Kiki Dimoula

Fotografia 1948

 

Kwiatek trzymam chyba.
Dziwne.
Zdaje się przez moje życie
przeszedł ogród kiedyś.

W drugiej ręce
trzymam kamień.
Z wdziękiem i pychą.
Żadnego znaku
że przed degeneracją mnie ostrzeżono
przedsmaku obrony.
Wydaje się przez moje życie
niewiedza kiedyś przeszła.

Uśmiecham się.
krzywa uśmiechu
theatron tego nastroju
przypomina napięty łuk,
gotowy.
Wydaje się przez moje życie
cel kiedyś przeszedł.
I skłonność do triumfu.

Zatopione spojrzenie
w grzechu pierworodnym:
nadziei zakazany owoc smakuje.
Wydaje się przez moje życie
wiara kiedyś przeszła.

Cień mój, jedynie słońca igraszka.
Ubrany w mundur niepewności.
Nie zdążył jeszcze stać się
ani towarzyszem ani zdrajcą moim.
Wydaje się przez moje życie
wystarczalność kiedyś przeszła.

Ciebie nie widać.
Jest jednak w pejzażu urwisko
ja na jego skraju stanęłam
kwiatek trzymając
uśmiechając się
to znaczy zaraz przyjdziesz.
Wydaje się że przez moje życie
życie kiedyś przeszło.

z tomu: „Trochość świata", 1971
tłum.:Leszek Paul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *