Sprzęty kuchenne

Athina Papadaki

Sprzęty kuchenne

Sprzęty kuchenne liściaste
co wieczór,
aż do chwili gdy ochrzczą w samoświadomości
ostatni swój cierń.

Durszlak
rondel
patelnia.

Nigdy nie zapominam
zawsze na klucz zamykam drzwi, na palcach stąpam
by nikt im nie przeszkadzał
tak że
każdy dzień wstając
znajduje roślinożerne moje wiersze.

z tomu: „Owieczka oparów”, 1983, tłum.: Leszek Paul